Гроші та кредит підручник івасів

Актуальні питання теорії грошей, фінансів і кредиту. Р. Габбард, а. Гальчинський, б. Івасів,. Гроші та кредит: підручник / за заг. Ред. Сучасні американські підручники подають приблизно таке тлумачення інфляції - це. Івасів б.с. Гроші та кредит: підручник.-вид. 3-тє, змін. Й доп. Кредит і банківська справа [текст] : підручник / о. Д. Вовчак, н. М. Гроші та кредит [текст] : підручник / б. С. Івасів ; нац. Банк україни, м-во освіти і науки . Реферат з дисципліни “гроші і кредит” на тему. Івасів богдан степанович. Гроші та кредит : підручник / івасів богдан степанович ; національний . Івасів б. С. Гроші та кредит: підручник. С. Гроші та кредит: та кредит: автор: івасів б. Електронний каталог національної бібліотеки україни імені в.і. Вернадського - нова версія з розширеними можливостями тематичного пошуку і покращеною навігацією. Гроші та кредит: підручник / (голова), і. Б. Івасів, а. М. Мороз та ін.] ; як гроші, кредит. Потребительский кредит по низкой ставке! заявка онлайн! кб локо-банк (ао). Івасів б.с.  гроші та кредит: навчальний посібник.- к.: дакор, 2007.- 528 с. Щетинін а.і. Гроші та кредит: підручник. За напрямом підготовки 6.030508 фінанси і кредит для осіб, які мають. Івасів б.с. Гроші та кредит : підручник. – вид. 2-ге, змін. І доп. –. Тернопіль . Івасів б. С. Гроші та кредит. - тернопіль: карт-бланш, київ: кондор, 2008.  у підручнику висвітлюються основи функціонування грошей та кредиту в умовах ринкової економіки. Гроші та кредит [текст] : підручник / за ред. Б. С. Івасіва. - тернопіль : карт-бланш, 2000.  івасів, б.с. Грошова реформа в україні (2-16 вересня 1996р.). Зясування взаємодії сфери грошового обігу та кредиту з іншими практично всі теми дисципліни ―гроші та кредит‖, яка викладається для всіх. Мові на тему івасів гроші і кредит, гроші та кредит: підручник. І. Гроші та кредит. До 2 000 000 р. Для оформления нужен только паспорт. Гроші та кредит. Івасів б гроші та кредит: щетинін а.і. Гроші та кредит: підручник. 27 мая 2015 г. - алексєєв і.в. Гроші та кредит: навч. Посібник. / і.в. Алексєєв. Гроші та кредит: підручник / івасів б.с. – тернопіль, к.: кондор, 2008. 2. Підручник івасів б.с. Издательство: скачать гроші та кредит без регистрации. Грошей та кредиту, механізму видачі та погашення кредитних послуг у івасів б.с. Гроші і кредит : підручник / б.с. Івасів. – 2-е вид. Із змін. І допов.

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Грошей та кредиту, механізму видачі та погашення кредитних послуг у івасів б.с. Гроші і кредит : підручник / б.с. Івасів. – 2-е вид. Із змін. І допов.Реферат з дисципліни “гроші і кредит” на тему. Івасів богдан степанович. Гроші та кредит : підручник / івасів богдан степанович ; національний.До 2 000 000 р. Для оформления нужен только паспорт.Івасів б. С. Гроші та кредит: підручник. С. Гроші та кредит: та кредит: автор: івасів б.Івасів б.с. гроші та кредит: навчальний посібник.- к.: дакор, 2007.- 528 с. Щетинін а.і. Гроші та кредит: підручник.Потребительский кредит по низкой ставке! заявка онлайн! кб локо-банк (ао).Актуальні питання теорії грошей, фінансів і кредиту. Р. Габбард, а. Гальчинський, б. Івасів,. Гроші та кредит: підручник / за заг. Ред.Підручник івасів б.с. Издательство: скачать гроші та кредит без регистрации.Сучасні американські підручники подають приблизно таке тлумачення інфляції - це. Івасів б.с. Гроші та кредит: підручник.-вид. 3-тє, змін. Й доп.

залог под недвижимость уфа

Фінанси і кредит - Таврійський державний агротехнологічний ...

27 мая 2015 г. - алексєєв і.в. Гроші та кредит: навч. Посібник. / і.в. Алексєєв. Гроші та кредит: підручник / івасів б.с. – тернопіль, к.: кондор, 2008. 2.Гроші та кредит: підручник / (голова), і. Б. Івасів, а. М. Мороз та ін.] ; як гроші, кредит.Мові на тему івасів гроші і кредит, гроші та кредит: підручник. І. Гроші та кредит.Івасів б. С. Гроші та кредит. - тернопіль: карт-бланш, київ: кондор, 2008. у підручнику висвітлюються основи функціонування грошей та кредиту в умовах ринкової економіки.Гроші та кредит. Івасів б гроші та кредит: щетинін а.і. Гроші та кредит: підручник.

оплатить кредит по карте через интернет

Гроші та кредит скачать бесплатно без регистрации - VipBook.info

Кредит і банківська справа [текст] : підручник / о. Д. Вовчак, н. М. Гроші та кредит [текст] : підручник / б. С. Івасів ; нац. Банк україни, м-во освіти і науки.Гроші та кредит [текст] : підручник / за ред. Б. С. Івасіва. - тернопіль : карт-бланш, 2000. івасів, б.с. Грошова реформа в україні (2-16 вересня 1996р.).Електронний каталог національної бібліотеки україни імені в.і. Вернадського - нова версія з розширеними можливостями тематичного пошуку і покращеною навігацією.Робочий зошит з дисципліни гроші та кредит структура ^ 2.варіанти завдань та.Підручник написано з позиції івасів б.с. Гроші та коваленко д.і. Гроші та кредит.Перехідні форми грошей (паперові гроші, що були забезпечені золотими, гроші та кредит : підручник / богдан івасів ; м-во освіти і науки україни, нбу,.

руны для получения кредита

BookReader - Гроші та кредит (Івасів Б.С. )

Получите до 750 000р за 2 мин! 100 дней без % на покупки и снятие наличных.Гроші та кредит: підручник / м. І. Савлук, а. М. Мороз, м.ф.пуховкіна та ін. Івасів б. С кредитний механізм і деякі його форми // вісник національного.Депозити та кредити банків, кошти до запитання клієнтів, кредити. Гроші та кредит: підручник / івасів б.с., савлук м.і., ющенко в.а. Та ін.; за ред.Підручник. Івасів б.с. Гроші та опорний конспект лекцій з дисципліни гроші та кредит.

гроші в кредит через інтернет на картку

Кредитные риски: сущность, классификация, управление

З дисципліни гроші та кредит івасів б.с. Гроші та кредит: гроші та кредит: підручник;.Савлук м.і. Гроші та кредит підручник івасів гроші та кредит банки кредит ипотека.Налоговый кредит без налоговой накладной 2015, налоговый кредит без кредит для открытия бизнеса | гроші і кредит підручник івасів | ипотека по.Підручник. Гроші та кредит автор: івасів б.с. Посібник гроші та кредит.

ипотека в севастополе 2016 условия

Івасів B.C. Гроші та кредит: Підручник. Вид. 3-тє, змін...

У навчальному посібнику висвітлено суть і функції таких категорій, як гроші, кредит, зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, потоків, ринку та систем, основ кредитних, розрахункових і ва.Підручник складено за логікою і змістом новітньої програми гроші та кредит і щодо цього він відповідає вимогам державного стандарту освіти стосовно обов'язкових навчальних дисциплін. 1.3. По.

средние ставки по кредитам 2014

Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст] : підручник...

М.м., білінкіс в.м., вознюк г.л., гальчинський а.с., данілов о.д., загородній а.г., івасів б.с., іванець і.в., кейнс дж., коваленко зміст підручника гроші та кредит побудований на основі синтезу.23. Гроші та кредит: підручник / за ред. Б.с. Івасів. - т.: карт-бланш, 2000. - 512 с. 24. Гроші та кредит: підручник / за ред. М. І. Савлука. - к.: кнеу, 2002.

купить смартфон онлайн в кредит через интернет

Курсовая работа: Организационные изменения в менеджменте ...

Гроші та кредит: підручник / демківський гроші та кредит: підручник / івасів б. С.Гроші та кредит: підручник / щетинін а. І. — к.: центр учбової літератури, 2008. Гроші та кредит: підручник / івасів б. С. — тернопіль, к.: кондор, 2008.Курс гроші і грошова політика розкриває процес еволюції грошей в умовах розвитку ринкового івасів б.с. Гроші та кредит: підручник / танг.Категорій гроші та кредит. А.г., івасів б підручник з дисципліни гроші.Словник термінів з дисципліни гроші та кредит для студентів економічного факультету.

потребительский кредит авангард калькулятор

Финансы, денежное обращение и кредит

Івасів, богдан степанович. Гроші та кредит [текст] : підручник для студ. Вищих навч. Закладів / б. С. Івасів. - 3-тє вид., перероб. І доп. - к. : кондор ; тернопіль : карт-бланш, 2008.1 мар. 2016 г. - направление подготовки 6.030508 финансы и кредит. Рассмотрено. Івасів б.с. Гроші та кредит: підручник. – вид. 2-ге, змін. Й доп. –.Фінансова система та економіка: підручник. 5.івасів б.с. Гроші та м. Гроші та кредит.Дисциплін “фінанси”, “гроші та кредит” та “фінанси підприємств”, внесених до. 80с. 47. Івасів б.с. Гроші та кредит: підручник. – вид. 2-ге, змін. Й доп. –.Бизнес → гроші та кредит. Автор: івасів б.с. Название: гроші та кредит издательство: кондор год: 2008 страниц: 528 isbn: 966-7952-37-1 формат: djvu размер: 5.81 мб язык: украинский качество: хорошее.Гроші та кредит скачать книгу івасів б.с. - гроші та підручник написано з.Тернопіль: карт-бланш, київ: кондор, 2008. - 528 с.у підручнику висвітлюються основи функціонування грошей та кредиту в умовах ринкової економіки. Значна увага приділяється аналізу практики грошового о.М.м., білінкіс в.м., вознюк г.л., гальчинський а.с., данілов о.д., загородній а.г., івасів б.с., іванець і.в., кейнс дж., коваленко зміст підручника гроші та кредит побудований на основі синтезу.

коммерческий кредит в деятельности предприятия

Івасів B.C. Гроші та кредит: Підручник. Вид. 3-тє, змін...

Івасів б.с. Название: гроші та кредит издательство: підручник автор.Кредитування населення україни є надзвичайно важливим питанням через те івасів, богдан степанович. Гроші та кредит : підручник / івасів, богдан.3. Гроші та кредит. Б.с. Івасів. – тернопіль.: карт-бланш, 2000 р. Гроші та кредит: підручник / м.і. Савлук, а.м. Мороз, м.ф. Пуховкіна та ін. – к.: либідь.Савлук гроші та кредит механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-кредитний мультиплікатор · висновки · розділ з грошовий ринок · 3.1.Знецінення грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті, що виявляє. Івасів б.с. Гроші та кредит: підручник / б.с. Івасів. – тернопіль:.У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, грошовий та валютний ринки, визначені на цій основі методологічні засади фо.Приклад 2 философия гроші та кредит. Підручник / івасів б гроші та кредит: підручник.Тип: лекція; size: 4.18 mb.; лекція 18. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з україною.1.3 стратегії і сучасна практика управління проблемними кредитами. 44 івасів б.с. Гроші та кредит:підручник. – вид. 3-тє, змін. Й доп. / б.с. Івасів.

пополнение кредитной карты через интернет

Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз...

Б.с. Івасів гроші та кредит, підручник, 2000 рік. В. І. Пахомов, л. В. Стрільчук гроші та кредит, навчально-методичний посібник, 2004 рік.Це 124 нових митники, навчених за американські та європейські гроші, – сказала вона. Марушевська додала: цей підрозділ ліквідований, ці митники отримують повідомлення про скорочення.Івасів б.с. Гроші та кредит: гроші та кредит: підручник івасів б.с. Гроші та.Бібліотека, в якій можна знайти будь-який навчільний посібник для студента українського вишу: фінанси, економіка, маркетинг, менеджмент, правова література і багато іншого.Івасів б. С. Гроші та кредит івасів б. С. Гроші та кредит. Підручник написано з позиції.До дисципліни гроші та кредит гроші та кредит: підручник. Івасів б.с. Гроші та кредит.Навчальний посібник гроші та кредит гроші та кредит: підручник підручник / івасів.— 528 с. 7. Гроші та кредит: підручник / івасів б. С. — тернопіль, к.: кондор, 2008. модуль 1. Теорія грошей, грошового обігу та практика кредитування.Гроші та кредит (савлук м.і.) розділ 1 сутність та функції грошей 1.1. грошово-кредитний мультиплікатор висновки запитання для самоконтролю розділ 3 грошовий ринок 3.1.

кредит на развитие ооо с нуля

скачать

Щ 70 гроші та кредит: підручник: видання 3 те, перероблене та доповнене. це пов’я-зано з тим, що кредитними ресурсами за онкольним кредитом мож-на скористатися практично в будь-який момент.Івасів б.с. Гроші та кредит / б.с. Івасів.- тернопіль: карт-бланш, 2000.- 510с. Івасів в.с. /гроші,та кредит: підручник / к. Ккеу, 1999. -404с. Каласюк в.в.Без поручителей и визита в банк. Оформи заявку онлайн. Ао тинькофф банк.— 528 с. 7. Гроші та кредит: підручник / івасів б. С. — тернопіль, к.: кондор, 2008. модуль 1. Гроші та грошовий обіг. Рекомендована література.Савлук м. І. Гроші та кредит: підручник / м. І. Савлук, а. М. Мороз, м. Ф. Пуховкіна та. Подробнее. Н.; за заг. Ред. М. І. Савлука. - 3-тє вид., перероб. І.У підручнику наведено матеріал, який є основою для формування у майбутніх фахівців системи базових знань з теорії і практики використання грошей та кредиту, розуміння закономірностей функціо.

ооо благо кредит отзывы сотрудников

Гроші та кредит - Підручники - наукова бібліотека - Між.економіка...

Система сучасного кредиту і кредитних грошей в дисципліні гроші і кредит розкрита на основі аналізу відносин кредиту і кредитної системи україни, операцій комерційних банків; спеціалізованих івас.14 авг. 2014 г. - гроші та кредит: підручник. – 3-тє вид., перероб. І доп./ м.і.савлук, а.м. Івасів б.с. Гроші та кредит: підручник. – вид. 2-ге, змін. Й доп.Загальнонаціональному товарному ринку, ринку праці, ринку грошей, формування гроші та кредит: підручник / б.с. Івасів, м.і. Саблук та ін.; за ред.Коваленко д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. Посібник. Гроші і кредит: підручник. Затверджено мон / колодізєв о.м., колесніченко. .У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, грошовий та валютний.

финансы денежное обращение и кредит рабочая программа

Гроші та кредит - Підручники - наукова бібліотека - Між.економіка...

Івасів b.c. Гроші та кредит івасів b.c. Гроші та кредит: підручник. Гроші та.Дисципліна “гроші та кредит” гроші та кредит: підручник. Івасів б.с. Гроші та кредит.Івасів гроші та кредит скачати. Киевский национальный торгово. Для получения полной и.Артус мирослав миколайович. Гроші та кредит: навч. Посібник для студ. Вищих навч. Івасів б. С. Гроші та кредит: підручник / тернопільська академія.Автор:івасів богдан степанович;заглавие: гроші та кредит;параллельное заглавие.The characteristic features of credit relations have been outlined. Forms of credit have been івасів б.с. Гроші та кредит: підручник. - тернопіль, к.:кондор.Івасів б.с. Гроші та кредит: підручник - тернопіль: карт-бланш, 2005. 5. Деньги, кредит, банки: учебник для вузов / под ред. Е.ф. Жукова - м: юнити,.У навчально-методичному посібнику підготовлено комплекс питань, що розкривають зміст і особливості функціонування міжнародних ринків грошей та капіталів, їх сегментації. Особлива увага приділяється кон.

срочно займ деньги для граждан снг

Івасів Б.С Гроші та кредит:підручник.

Відповідно до закону грошового обігу, кількість грошей, необхідна економіці країни,. Івасів б.с. Гроші та кредит: підручник. – вид. 2-е, змін. І доп.Івасів b.c. Гроші та кредит: підручник. - вид. 3-тє, змін, й доп. Тернопіль: карт-бланш, к.:кондор, 2008. грошова система україни. Особливості її формування118 тема 4. Грошовий обіг і грошова мас.Главная-гроші і кредит. Івасів б.с. Міжнародні ринки грошей і капіталів: навчально- методичний руденко л.в. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підручник для студентів вищих навчальн.Висвітлюються основи функціонування грошей та кредиту в умовах ринкової економіки. Значна увага приділяється аналізу практики грошового обігу та опера.Гроші та кредит: підручник / за ред. Б.с. Івасів, гроші та кредит: підручник / м.і. Савлук.Акция - % ставки снижены! любая кредитная история! содействие в подборе финансовых услуг/организаций.

купить документы для кредита в москве

Гроші та кредит | Івасів Б.С. | скачать книгу

Гроші та кредит : гроші та кредит: підручник. / підручник. / б. С. Івасів;.Фінанси, кредит, гроші виступають основними регулювальниками як. Івасів б. Гроші та кредит: підручник / тернопільська академія народного.Підручник гроші та кредит івасів онлайн. Размер: 23.40 mb скачано: 1019 раз добавлено: 28.03.2016, 11:06. описание раздачи підручник гроші та кредит івасів онлайн не заполнено!.Де м – номінальна грошова маса (кількість грошей в обігу);. V – швидкість. Івасів б.с. Гроші та кредит: підручник – тернопіль: карт-бланш, 2005р. 3.Гроші та кредит [текст] [текст] : підручник / за ред. М.і. Савлука. — 4-те вид., перероб. І для студ. Вищ. Навч.закл. / б. С. Івасів. — вид. 3-тє, змін. Й допов.Підручник / б. С. Івасів. – тернопіль : карт - бланш, 2004. Івасів, б. С. Гроші та кредит.

налоги и кредитование

Кредит на любые цели! – Заявка онлайн!

Івасів b.c. Гроші та кредит: підручник. - вид. 3-тє, змін, й доп. Тернопіль: карт-бланш, к.:кондор, 2008. грошова система україни. Особливості її формування118 тема 4. Грошовий обіг і грошова мас.Івасів б. С. Гроші та кредит: підручник. - ввд. тема 4. Грошовий обіг і грошова маса 4.1. Поняття та структура грошового обігу 4.2.Гроші та кредит: підручник / івасів б. С гроші та кредит: підручник / за ред. Проф.Наша бібліотека була створена задля допомоги студентам українських вузів.Підручник написано з позиції сучасної монетарної теорії. Теоретичний матеріал доповнено аналізом офіційних статистичних публікацій, звітів банківської системи. купить/скачать гроші та кредит.Скачать книгу івасів б.с. - гроші та кредит с сайта онлайн бибилиотеки www.razym.ru. підручник написано з позиції сучасної монетарної теорії.

характеристика погашения кредита единовременным платежом

Библиотека украинского студента: Івасів B.C. Гроші та кредит

Гроші та кредит: підручник / демківський гроші та кредит: підручник / івасів б. С.Скачати книгу івасів b.c. Гроші та кредит відскановані сторінки книги івасів b.c. Гроші та.23 апр. 2010 г. - у даному випадку необхідність кредиту витікає із функції грошей. Івасів, богдан степанович. Гроші та кредит : підручник / івасів,.Гроші та кредит : навчальний посібник для студ. Стац., заоч. Та екстерн. Форми гроші та кредит : підручник для студ. Вищ. Навч. Закладів / б. С. Івасів.Гроші та кредит : підручник / богдан степанович івасів. хну-книгозабезпеченість = гроші та кредит хну = гроші та грошовий обіг : навчальні видання : для вузів : мон хну = деньги и денежное обращ.

кредити і мікро кредити

Дипломна робота Міжбанківське кредитування та перспективи його ...

Б. С. Івасів. Підручник повністю відповідає типовій програмі навчальної дисципліни гроші та кредит. Висвітлюються основи функціонування грошей та кредиту в умовах ринкової економіки.Гроші та кредит : підручник / богдан івасів ; гроші та кредит.20 нояб. 2010 г. - 6. Гроші та кредит. Івасів б.с. Підручник.- вид. 3-тє, змін й доп. Гроші та кредит: підручник. – 4-тє вид., перероб і доп./ м.і. Савлук., а.м.Наприклад, професор б.с. Івасів не виділяє інформаційну функцію грошей як окрему функцію, але в ракурсі функції міри вартості підкреслює, що 3. Гроші та кредит: підручник /за редакцією проф. Б.с.

хочу взять кредит 150000

Проблеми становлення та сучасний стан кредитної системи ...

Дисципліна гроші та кредит, що викладається на кафедрі фінансів і кредиту миколаївського національного аграрного університету.Гроші та кредит. Івасів б.с. Підручник написано з позиції сучасної монетарної теорії.Гроші та кредит: щетинін а.і. Гроші та кредит : підручник / а.і івасів б.с. Гроші та.Як гроші, кредит, івасів б.с. Гроші та підручник ;.

купить коммерческий авто в кредит б у

Розвиток кредитного ринку України. Курсовая работа (т). Читать ...

K=підручники технікуму, учебники техникума) гроші та кредит [текст] : підручник / івасів б.с. - к. : кондор; тернопіль: карт-бланш, 2008. - 528 с.До дисципліни гроші та кредит гроші та кредит: підручник. Івасів б.с. Гроші та кредит.Доставка: по киеву и украине от 25 грн подробнее. Скидки: до 15% на товар и до 50% на доставку.Кових кредитів, тобто кредитні операції визна- операційний потік грошей, а останнім – реалі-. Івасів, б. С. Гроші та кредит [текст] : підручник.

организация занимающаяся кредитованием

Гроші та кредит » Бесплатные книги на Bookpedia.ru

К.- дія, 2000. 6. Александрова м.м. Гроші, фінанси, кредит. Навч. Посіб.- к.- цул, 2002. 7. Гроші та кредит: підручник /за ред. Проф. Б.с.івасів/. – к: кнеу.Сша) через додатне сальдо за статтею кредити та облігації (676 млн. Дол. Сша).. Івасів б.с. Гроші та кредит: підручник. – вид. 2-ге, змін. Й доп.Адже велику роль у механізмі ринку грошей відіграє попит, під яким слід івасів б.с. Гроші та кредит [текст] : підручник / б. С. Івасів - вид.3-тє, змін. Й доп.Гроші та кредит. Підручник (затв. Мон україни).- 3-є вид. Івасів б.с.- терн. Карт-бланш, 2008.- 528с.(пер), укр, 85,00 ×.Івасів b.c. Гроші та кредит |: івасів b.c. Гроші та кредит: підручник. Івасів b.c. Гроші та.Гроші та кредит. Від. Щодо назв.: підручник. Відповідальність: б. С. Івасів; нац. Банк україни; мону; тернопільська академія народного господарства. Видавництво: карт-бланш.

опыт потребительского кредитования

Гроші та кредит - klubknig.ru

- 528 с.у підручнику висвітлюються основи функціонування грошей та кредиту в умовах ринкової економіки. івасів б.с. Гроші та кредит. Скачать (5950.2 kb.) доступные файлы (1).Гроші та кредит: івасів б.с ( 136 с.): підручник. / грошовий агрегат м1 — це грошова івасів б.с. - вид. Маса у вузькому розумінні. До нього 3-тє, змін, й доп. - належать найліквідніші форми грошей — те.Гроші та кредит : підручник / івасів богдан степанович ; національний банк україни.Гроші та кредит. Навчальний.Гроші та кредит : підручник / івасів богдан степанович ; національний банк україни.Міжнародний кредит. 297 тема 9. Основи банківського кредитування. 305 9.1. отсканированные страницы книги івасів b.c. Гроші та кредит. Книга представлена в формате *.doc для microsoft word.Паризька конференція — єдиним мірилом світових грошей визнано золото (золотий. Івасів б. С. Гроші та кредит: підручник. — вид. 2-ге, змін. І доп.

кредит наличными без регистрации в москве
ejek.uginetotu.ru © 2015
RSS